Skip to main content

În conformitate cu Regulamentul General al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul U.E. 2016/679, “G.D.P.R.”) care este direct aplicabil din data de 25 mai 2018, societatea Redlotus Offshore Sailing S.R.L., operator de date cu caracter personal, vă informează după cum urmează:

Pentru desfășurarea activității, executarea contractelor încheiate sau, după caz, reînnoirea acestora, datele dvs. personale, inclusiv, dar fără a se limita la cele de pe copia actului de identitate sau de pe alte documente de identificare, sunt colectate și prelucrate de către Redlotus Offshore Sailing S.R.L.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea principiului reducerii la minim a datelor și, în măsura în care este posibil, va exclude prelucrarea datelor cu caracter personal, presupunând date agregate, care nu sunt utilizate în sprijinul unor măsuri sau decizii privind o anumită persoană fizică.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru următoarele scopuri:

 • executarea contractelor, îndeplinirea unor obligații legale
 • îndeplinirea unor cerințe impuse de autorități
 • informarea consumatorilor
 • facturarea produselor și serviciilor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul executării contractelor, al necesității de a respecta obligațiile legale, al interesului nostru legitim sau un interes public major sau după caz, ori al consimțământului dumneavoastră dacă v-ați manifestat opțiunea în acest sens.

Datele cu caracter personal pot fi transferate către: autorități de stat (inclusiv instanțe, autorități fiscale), furnizori de servicii (clinici, consultanți, experți, dezvoltatori de servicii I.T., societăți de arhivare), intermediari și alți destinatari împuterniciți expres de către societatea Redlotus Offshore Sailing S.R.L., în conformitate cu prevederile legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și cu scopurile prelucrării.

De asemenea, în vederea îndeplinirii scopurilor menționate mai sus este posibil ca societatea Redlotus Offshore Sailing S.R.L. să transfere unele sau toate categoriile de date cu caracter personal în afara României sau statelor din cadrul Uniunii Europene.

Datele cu caracter personal colectate pentru încheierea/executarea/ reînnoirea contractelor sunt reținute pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, respectiv executarea contractelor, îndeplinirea unor obligații legale sau a unor cerințe impuse de autorități, ținând cont și de obligațiile de arhivare și de raportare.

Începând cu 25 mai 2018, dvs. aveți următoarele drepturi ce rezultă din Regulamentul U.E. privind protecția datelor cu caracter personal:

 • dreptul de acces la datele dvs. cu caracter personal;
 • dreptul de rectificare sau de actualizare a datelor dvs. cu caracter personal;
 • dreptul de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal;
 • dreptul de restricționare a datelor dvs. cu caracter personal;
 • dreptul la portabilitata datelor dvs. cu caracter personal;
 • dreptul de a obține confirmarea datelor dvs. cu caracter personal;
 • dreptul de vă modifica sau retrage consimțământul privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal;
 • dreptul la opoziție în ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal;
 • dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau ștergere sau restricționare a prelucrării;
 • dreptul de a fi notificat/ă în caz de încălcare a securității datelor dvs. cu caracter personal;
 • dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Pentru exercitarea drepturilor este nevoie să ne asigurăm că solicitările provin de la persoanele vizate. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat.

Am luat la cunoștință despre informare, am primit un exemplar din aceasta și sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal în condițiile Regulamentului U.E. 2016/679.